Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 42 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 1996

Εισαγωγικό Σχόλιο
Η εξάρτηση από τοξικές ουσίες είναι ένα φαινόμενο το οποίο όπως φαίνεται παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις στην Ελλάδα και παγκόσμια. Διάφοροι δείκτες μας οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό: Αυξάνει η θνησιμότητα και η νοσηρότητα από τη χρήση ουσιών, ο αριθμός των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια και θεραπεία, ο αριθμός των χρηστών που βρίσκονται στη φυλακή. Εμφανίζονται “νέα” ναρκωτικά, η κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ανεργία, η παραβατική συμπεριφορά συμβαδίζουν, η ηλικία έναρξης της χρήσης κάποιας ουσίας μειώνεται ανησυχητικά και αυξάνουν τα δευτερογενή ιατρικά προβλήματα των χρηστών Για να απαντήσει σε όλες...
Φιλοσοφία - Στόχοι - Πολιτική ανάπτυξης ΚΕΘΕΑ
Η διαμόρφωση των στόχων και η χάραξη Πολιτικής Ανάπτυξης του ΚΕΘΕΑ αποφασίζεται από το Συμβούλιο Πολιτικής του ΚΕΘΕΑ στο οποίο συμμετέχουν οι Υπεύθυνοι όλων των Μονάδων, των Τομέων και των Τμημάτων του Φορέα, αφού προηγηθεί επεξεργασία της εισήγησης από το σύνολο των εργαζομένων κατά μονάδα και πρόγραμμα. Τέλος η εισήγηση του Συμβουλίου Πολιτικής επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το περιεχόμενο του παρακάτω κειμένου αποτελεί απόφαση του Συμβουλίου Πολιτικής ΚΕΘΕΑ για την “Πολιτική Ανάπτυξης και τους Στόχους του ΚΕΘΕΑ για την επόμενη τριετία (1996- 1999).
Εξελικτική πορεία και Δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ 1983-1995
Τον Αύγουστο τον 1983. μετά οπό 8μηνη προετοιμασία άρχισε η προσπάθεια για να δημιουργηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο Θεραπευτικό Πρόγραμμα για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα. Το 1987 το Θεραπευτικό Πρόγραμμα εξελίχθηκε σε ένα νέο, καινοτόμο φορέα: το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Νομικό Πρόσωπό Ιδιωτικού Δικαίου, ως αυτόνομος και αυτοδιοικούμενος οργανισμός, δημιουργήθηκε με το Νόμο 1729/87 και σύμφωνα με το νόμο σκοπός του είναι “η θεραπεία, η επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων και η δημιουργία και...
Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ
Το 1993 η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) διενήργησαν αναδρομική έρευνα, με στόχο τον έλεγχο της κατάστασης των εξαρτημένων ατόμων που εισήχθησαν για θεραπεία απεξάρτησης το χρονικό διάστημα από 1.01.88 μέχρι και 31.12.88 σε κάποιο από τα - κατά την περίοδο εκείνη λειτουργούντα - θεραπευτικά Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, δηλαδή την “ΙΘΑΚΗ” και τη “ΣΤΡΟΦΗ”. Μετά από 5 χρόνια, οι ερευνητές εξέτασαν την πορεία των ατόμων τα οποία εισήχθησαν σε θεραπευτικές κοινότητες, ανεξάρτητα αν είχαν ολοκληρώσει, η είχαν λάβει περιστασιακή θεραπεία. Η αποτελεσματικότητα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων έχει...
Έρευνα για τα Κοινωνιοδημογραφικά χαρακτηριστικά των εξαρτημένων ατόμων που ζήτησαν υπηρεσίες από το ΚΕΘΕΑ το 1995
Από το 1992 έχει εισαχθεί στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων η συνέντευξη που μετρά το “Δείκτη Πρώτης Ζήτησης Θεραπείας” σαν καθιερωμένη λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης και Εισαγωγής. Κατά το 1995 και σύμφωνα με το πρωτόκολλο εξέτασης συλλέγησαν, καταχωρήθηκαν και αναλύθηκαν τα στοιχεία 1075 ατόμων που απετέλεσαν τις 988 έγκυρες εγγραφές όσων στην πρώτη τους επαφή με τα Κέντρα Ενημέρωσης και Εισαγωγής του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ζήτησαν θεραπεία. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτών των στοιχείων παρουσιάζονται στην παρακάτω αναφορά.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved