Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 52 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Έτος 1998

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες. Το ασφαλιστικό ζήτημα, ένα ζήτημα που αφορά όλους μας, προκαλεί πολλές συζητήσεις οτήν Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, καθώς υπάρχει και θα υπάρξει στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερη αδυναμία του κράτους να διατηρήσει το σημερινό ύψος των παροχών προς τους ασφαλισμένους. Η Ήρα Έμκε - Πουλοπούλου, συγγραφέας του άρθρου που φιλοξενούμε ασχολείται με το ζήτημα και αναλύει τους παράγοντες εκείνους - ανεργία, γήρανση του πληθυσμού, αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής, κ.ά. - που εντείνουν την κρίση, δείχνοντας ταυτόχρονα την επιτακτική ανάγκη μεταρρύθμισης του ισχύοντος στην Ελλάδα ασφαλιστικού συστήματος, με συγκεκριμένες προτάσεις που...
Προσδιοριστικοί παράγοντες της αύξησης των δαπανών για τις συντάξεις στην Ελλάδα
Στις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές, στη Γερμανία και στη Γαλλία το κράτος πρόνοιας είναι ένα συγκροτημένο σύστημα προστασίας που παρέχει στους εργαζόμενους εξασφάλιση υψηλού βιοτικού επιπέδου και εγγύηση προσφορών σε θέματα υγείας, συντάξεων κ.λπ. που είναι ικανοποιητικές σε ποσότητα και ποιότητα και αφορούν το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 το ασφαλιστικό σύστημα των χωρών που σήμερα αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση των εσόδων και ταχύτατη αύξηση των δαπανών. Οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν ραγδαία αποτελώντας μία από τις πηγές τροφοδότησης των...
Βοήθεια στο Σπίτι Ε.Ε.Σ. Διαστάσεις και προοπτικές της κατ οίκον κοινωνικής φροντίδας
Συγγραφείς: Λιάκου Μαρία
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως είναι γνωστό, εφαρμόζει σύγχρονα προγράμματα στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας μέσω των Δ/νσεών του (Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας). Η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας με τη συνεργασία και επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας λειτουργεί από το 1988 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι στις περιοχές Εξαρχείων - Πατησίων - Κολωνου - Βοτανικού». Το πρόγραμμά μας αυτό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ηλικιωμένων και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (1993) εντάχθηκε το 1993 στο 1ο Δίκτυο Νεωτεριστικών Προγραμμάτων για Ηλικιωμένους που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σκοπός του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»...
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι για ηλικιωμένους του Δήμου Περιστεριού. Απολογισμός ενός χρόνου λειτουργία
Το «Βοήθεια στο σπίτι» για ηλικιωμένους ξεκίνησε στις 15-11-96 στο Δήμο Περιστεριού. Σχηματίστηκαν 5 ομάδες που καλύπτουν 5 γεωγραφικά τμήματα του Δήμου μας. Η κάθε ομάδα αποτελείται από Κοινωνικό Λειτουργό. Νοσηλευτή. Οικογενειακή Βοηθό, σύνολο 15 άτομα. Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι: Η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας του ηλικιωμένου, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας, η βελτίωση και η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής του.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved