Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Πουλοπούλου Ήρα Εμκε
Τεύχος : 24 έτος : 1991
Δημογραφική γήρανση είναι η αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό. Στη μεταπολεμική περίοδο στην Ελλάδα η αναλογία των ηλικιωμένων 65 ετών και άνω διπλασιάστηκε (από 6,8% το 1951 σε 13,6% το 1988). (Πίνακας I). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η οικογενειακή κατάσταση των ηλικιωμένων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 1981, αφού τα αντίστοιχα της απογραφής του 1991 δεν είναι διαθέσιμα. Ο χάρτης δείχνει τη γήρανση κατά Νομούς το 1981.38 από τους 52 Νομούς της Χώρας παρουσίαζαν δείκτη γήρανσης ανώτερο του εθνικού μέσου όρου. Οι πιο γερασμένοι είναι οι Νομοί των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου (Χίου και Σάμου). Στο Σχήμα εμφανίζονται οι προβολές του Ελληνικού πληθυσμού με ορισμένες υποθέσεις για τη γονιμότητα τη θνησιμότητα και τη μετανάστευση. Αν οι υποθέσεις αυτές πραγματοποιηθούν το έτος 2000 σχεδόν 16% των ανδρών και 20% των γυναικών θα είναι άνω των 65 ετών και το 2020 τα αντίστοιχα ποσοστά θα είναι 20% και 23%. Το 1988 σχεδόν ένα άτομο στα 5 ήταν άνω των 60 ετών, ένα στα επτά άνω των 65 και ένα στα 16 άνω των 75 ετών. Το έτος 2000 σχεδόν 1 στα 4 άτομα θα είναι άνω των 60 και ένα στα 13 άνω των 75.0 αριθμός των άνω των 75 ετών σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 1988.1. Η τάση αυτή είναι διεθνής.
Τεύχος : 52 έτος : 1998
Στις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές, στη Γερμανία και στη Γαλλία το κράτος πρόνοιας είναι ένα συγκροτημένο σύστημα προστασίας που παρέχει στους εργαζόμενους εξασφάλιση υψηλού βιοτικού επιπέδου και εγγύηση προσφορών σε θέματα υγείας, συντάξεων κ.λπ. που είναι ικανοποιητικές σε ποσότητα και ποιότητα και αφορούν το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 το ασφαλιστικό σύστημα των χωρών που σήμερα αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση των εσόδων και ταχύτατη αύξηση των δαπανών. Οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν ραγδαία αποτελώντας μία από τις πηγές τροφοδότησης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων ενώ η μεγάλη έκρηξη των ασφαλιστικών δαπανών σημειώθηκε στον κλάδο των συντάξεων. Οι εξελίξεις αυτές συντελούνται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο Βαθμό στα ασφαλιστικά συστήματα των 10,12 ή των 15 χωρών της Ε.Ε.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved