Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κωνσταντινίδης Αμανάτιος
Τεύχος : 103 έτος : 2011
Η ηθική παρενόχληση στους χώρους εργασίας συνίσταται σε μια ποικιλία εκφοβιστικών συμπεριφορών που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και μπορεί να είναι ολέθριες για την ψυχοσωματική τους υγεία. Η δυσκολία διατύπωσης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού, το δυσδιάκριτο της διάγνωσης και η απουσία νομοθετημάτων για την προστασία των εργαζομένων υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης από την πλευρά των κοινωνικών επιστημών και της πολιτείας. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης και αναλύονται εκτενώς τα αίτια, οι μορφές παρενόχλησης, οι επιπτώσεις και η υπάρχουσα νομοθεσία. Επιπλέον, παρουσιάζεται η συνεισφορά της κοινωνικής εργασίας στην πρόληψη και παρέμβαση, επιχειρείται η σύνδεση του φαινομένου με τις αρμοδιότητες των κοινωνικών λειτουργών στον τομέα της υγείας και προτείνονται λύσεις και πρακτικές για την αντιμετώπισή του.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved