Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Τριανταφυλλίδου Σοφία
Τεύχος : 123 έτος : 2016
Η παρούσα συγχρονική μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και της ποιότητας επαγγελματικής ζωής («συμπονετικής ικανοποίησης» και «συμπονετικής κόπωσης») των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στο χώρο της δημόσιας υγείας...
Τεύχος : 71 έτος : 2003
Η έννοια της ενσυναίσθησης (empathy), όπως περιγράφεται από την πελατοκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers και μεταφέρεται στη συμβουλευτική ψυχολογία, αποτελεί μια προ οπτική που αφορά άμεσα τον κοινωνικό λειτουργό, καθώς του επιτρέπει να προσεγγίσει αποτελεσματικά τα άτομα με τα οποία εμπλέκεται στο χώρο εργασίας του. H αποδοχή της διαφορετικότητας και η ικανότητα ακρόασης των άλλων αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις μιας ενσυναισθητικής προσέγγισης. Ωστόσο, όπως δείχνει η πιλοτική διερεύνηση των πεποιθήσεων των σπουδαστών κοινωνικής εργασίας σχετικά με την έννοια της ενσυναίσθησης, συχνά η έννοια αυτή γίνεται αντιληπή ως μέρος μιας «ουτοπικής θεωρίας», με αποθαρρυντικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα άσκησης των αντίστοιχων δεξιοτήτων. Στην παρούσα εργασία επισημαίνεται τόσο η σημασία, όσο και ο εφικτός χαρακτήρας της ενσυναίσθησης, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της εργασίας των κοινωνικών λειτουργών.
Τεύχος : 78 έτος : 2005
Από την πρώτη πρακτική τους εμπλοκή με το αντικείμενο τους, έως και την ώριμη επαγγελματική τους σταδιοδρομία, οι επαγγελματίες στην κοινωνική εργασία ασχολούνται, σε καθημερινή δάση, με μια σειρά προβλημάτων που έχουν βαθύ αντίκτυπο στον ανθρώπινο ψυχισμό, όπως οι σωματικές ασθένειες, οι ψυχικές διαταραχές και η ζωή σε συνθήκες υλικής ή ψυχολογικής στέρησης.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved