Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κωττάκη Βενετία
Τεύχος : 81 έτος : 2006
Συγγραφείς: Κωττάκη Βενετία
Η παρούσα βιβλιογραφική μελέτη στοχεύει στο να διερευνήσει τη στάση των Βρετανών επαγγελματιών συμβούλων ως προς το απόρρητο και την πρόληψη της αυτοκτονίας ενός πελάτη...
Τεύχος : 79 έτος : 2005
Συγγραφείς: Κωττάκη Βενετία
Το άρθρο υποστηρίζει ότι υπάρχει μια πληθώρα στοιχείων που συνθέτουν μια καλή θεραπευτική σχέση στη συμβουλευτική. Σύμφωνα με τον Rogers' οι βασικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας καλής θεραπευτικής σχέσης και την επίτευξη της θεραπευτικής αλλαγής είναι τρεις: γνησιότητα, άνευ όρων αποδοχή και ενσυναίσθηση. Σύμφωνα με τον Egan οι απαιτούμενες δεξιότητες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι έξι: προσεκτική ακρόαση, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, λεκτική ενθάρρυνση, πληροφόρηση και δημιουργία νέας προοπτικής για τον πελάτη, και τέλος προηγμένη ενσυναίσθηση. Επιπρόσθετα, οι καθηγητές Boden και Maronitis (Professional Issues in Counselling I, 25.09.2003) τονίζουν τη σημασία της αρχής του απορρήτου, καθώς και τη δημιουργία ενός καλού συμβολαίου «εργασίας». Η παρούσα μελέτη συμπεραίνει ότι υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρωθούν για τη δημιουργία μιας ικανοποιητικής θεραπευτικής σχέσης, που έχει ως στόχο της την προαγωγή της αυτογνωσίας του πελάτη, την αλλαγή και τον χειρισμό προβλημάτων.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved