Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Τσαλκάνης Άγγελος
Τεύχος : 82 έτος : 2006
Το παρόν άρθρο είναι προϊόν της έρευνας που έγινε στο Δήμο Χαϊδαρίου στα πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, μελετήθηκε σε βάθος το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας και διερευνήθηκαν οι αποτελεσματικότερες μορφές παρέμβασης...
Τεύχος : 66 έτος : 2002
Περίληψη Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά σε μέσα και εκφράσεις του Οπτικού Συστήματος Επικοινωνίας προκειμένου να ερευνηθεί η ιδεολογικο-πολιτική τους διάσταση. Συγκεκριμένα, με αναφορά στην εικόνα, το έντυπο αλλά και τον κυβερνοχώρο, εξετάζεται ο τρόπος παραγωγής και εγχάραξης της κυρίαρχης ιδεολογίας στο δέκτη. Διαπιστώνεται ότι το Οπτικό Σύστημα Επικοινωνίας, με τον τρόπο που εξελίχτηκε στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, έχει χάσει την αρχική αμεσότητα που το χαρακτήριζε και έχει μετατραπεί σε κύριο αγωγό μετάβασης από το αληθές στο ψευδές, από το πραγματικό στο εικονικό.
Τεύχος : 37 έτος : 1995
Το άρθρο αυτό επιχειρεί να διερευνήσει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των κοινωνικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης Ελληνίδας και ορισμένων στάσεων και συμπεριφορών της απέναντι στον θεσμό του γάμου. Ειδικότερα εξετάζεται, αν και σε ποιο Βαθμό, η θέση της στον εργασιακό χώρο και το μορφωτικό της επίπεδο επιδρούν στη διαμόρφωση των στάσεών της απέναντι στη μητρότητα. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι, συνειδητά ή μη, η σύγχρονη Ελληνίδα επαναστατικοποιεί τις παραδοσιακές σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, επανεξετάζοντας, συχνά αμφισβητώντας ή ακόμα και απορρίπτοντας την παραδοσιακή αντίληψη περί μητρότητας, αφήνοντας να αναδυθούν προβληματισμοί για το μέλλον των οικογενειακών θεσμών στην Ελλάδα.
Τεύχος : 78 έτος : 2005
Η παραβατικότητα των νέων είναι μια απόκλιση που οριοθετήθηκε ως τέτοια μέσα από τις ωθήσεις που ασκούνται από τους φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου (νομοθεσία, αστυνομία, δικαστές). Κατά συνέπεια για να μπορέσουμε να προβούμε σ' ένα σχεδιασμό αντεγκληματικής πολιτικής δεν αρκεί να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε μόνο τις ωθήσεις που οδηγούν σε μια αποκλίνουσα συμπεριφορά για τους νέους (π.χ. οικογένεια, σχολεία, γειτονιά). Αναγκαία είναι η συμπλήρωση της ανάλυσης με την καταγραφή - έρευνα της λειτουργίας και των απτών αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων των φορέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου.  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved