Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ζαχαροπούλου Χριστίνα
Τεύχος : 103 έτος : 2011
Με την πρόοδο των θεραπευτικών μέσων για την ψύχωση και τη συνειδητοποίηση της σημασίας των κοινωνικών παραγόντων στην αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής δημιουργήθηκαν Βαθμιαία εναλλακτικές δομές περίθαλψης (Τ. Lemperie - A. Feline & συν., 1995, σ. 27). Βγάζοντας τους ψυχικά ασθενείς από τα άσυλα και εντάσσοντας τους σε αυτές τις εναλλακτικές δομές τους δόθηκε η ευκαιρία να αντιμετωπιστούν με αξιοπρέπεια και ως άτομα με ίσα δικαιώματα. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, σε κάθε φάση της, εντάσσει νέους στόχους στο σχεδιασμένο πρόγραμμά της. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται από τα άτομα που εργάζονται στις Μονάδες Αποασυλοποίησης σε όλη την Ελλάδα, αλλά και από τους ένοικους των Μονάδων αυτών. Στον νομό Φωκίδας, στα πλαίσια της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, από το 1981 λειτουργεί η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Οι υπηρεσίες της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ περιλαμβάνουν την Κινητή Μονάδα, η οποία εμπεριέχει και παιδοψυχιατρικό τομέα και τη Μονάδα Αποασυλοποίησης. Αυτές δημιουργήθηκαν με σκοπό να συμβάλλουν οργανωμένα και υπεύθυνα στην εφαρμογή των σύγχρονων αντιλήψεων γύρω από την κατανόηση και τη θεραπεία των ψυχικών παθήσεων. Το σημαντικότερο, ίσως, στοιχείο για τη δημιουργία και την οργάνωση τέτοιων δομών είναι η εφαρμογή αντιλήψεων εναρμονισμένων με το πνεύμα της Κοινωνικής - Κοινοτικής Ψυχιατρικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους υγιείς και τους πάσχοντες ως ένα ενιαίο και αδιαίρετο κοινωνικό σύνολο. Ο άνθρωπος μέσω αυτής της οπτικής λειτουργεί ως άτομο, ως μέλος της οικογένειας και ως μέλος της κοινωνικής ομάδας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved