Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Δασκαλάκης Δήμος
Τεύχος : 13 έτος : 1989
Συγγραφείς: Δασκαλάκης Δήμος
Η ανάγκη της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης αποτελεί έναν αναμφισβήτητο θεσμό. Εκείνο όμως που δημιουργεί ένα προβληματισμό και μια ανάγκη μεγαλύτερης διερεύνησης είναι η σχέση οικονομικής ανάπτυξης και επαγγελματικής επιμόρφωσης, η επαγγελματική εκπαίδευση και η αγορά εργασίας, ώστε να απολογηθούν τα εφαρμοζόμενα προγράμματα...
Τεύχος : 14 έτος : 1989
Συγγραφείς: Δασκαλάκης Δήμος
Η έρευνα των εργασιακών σχέσεων σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά την πορεία της, έχει παρουσιάσει διαφοροποιήσεις όσου αφορά τα χαρακτηριστικά της τόσο ανά χρονική περίοδο όσο και σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα στις ΗΠΑ. Η απάντηση στο ερώτημα της σοβαρής αλλαγής του περιεχομένου της ευρωπαϊκής έρευνας των εργασιακών σχέσεων κατά τα τελευταία χρόνια συνδέεται τόσο με την συγκριτική αξιολόγηση των εξωτερικών χαρακτηριστικών της όσο και με τους παράγοντες που μέχρι σήμερα προσανατόλισαν την έρευνα και μορφοποίησαν την φυσιογνωμία της σε κάθε φάση αντίστοιχα.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved