Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Γαλάνης Γιώργος
Τεύχος : 13 έτος : 1989
Συγγραφείς: Γαλάνης Γιώργος
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή οι θετικές επιδράσεις της εργασίας στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου και οι ατομικές και κοινωνικές - ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργίας. Στη συνέχεια συζητούνται διάφορες εγκληματολογικές θεωρίες και ερμηνείες σχετικά με την εγκληματικότητα των ανέργων
Τεύχος : 12 έτος : 1988
Συγγραφείς: Γαλάνης Γιώργος
α) ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (Π.Κ.) εγκληματίας αλήτης θεωρείται εκείνος που στερείται των μέσων συντήρησης από φυγοπονία ή εξαιτίας ροπής του προς την άτακτη ζωή και περιπλανάται στη χώρα ή περιφέρεται σε κάποιον τόπο χωρίς να έχει μόνιμο κατάλυμα (βλ. αρθ. 408 Π.Κ.). Φυγόπονος θεωρείται εκείνος που αποφεύγει και αποστρέφεται την εργασία γιατί δεν θέλει να εργασθεί και όχι γιατί δεν μπορεί ή δεν βρίσκει εργασία, (βλ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ 1987, σ. 2250). Η αλητεία συνδέεται κατά κανόνα άμεσα με την επαιτεία. Εγκληματίας επαίτης ορίζεται εκείνος ο οποίος από φυγοπονία ή από φιλοχρηματία ή κατά συνήθεια επιδιώκει την ελεημοσύνη των άλλων (βλ. αρθ. 407 Π.Κ.).  
Τεύχος : 6 έτος : 1987
Συγγραφείς: Γαλάνης Γιώργος
Με το άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης των βασικών παραμέτρων για τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων μιας Εθνικής Παιδείας χωρίς να έχει την απαίτηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης. Εδώ θίγονται ορισμένες μόνο πτυχές των πολύπλοκων και βασικών παραμέτρων αυτού του θέματος με στόχο τον προβληματισμό και την παραπέρα εξειδίκευση τον τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι ενότητες του κειμένου δεν είναι αξιολογικά ιεραρχημένες και έχουν μια κάποια «αυτοτέλεια» έτσι ώστε να είναι δυνατή μια «ουσιαστικότερη» ανάλυση της κάθε ενότητας από τον αναγνώστη ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τους προβληματισμούς του.
Τεύχος : 16 έτος : 1989
Συγγραφείς: Γαλάνης Γιώργος
Το άρθρο αυτό ασχολείται με την παρουσίαση της εγκληματικότητας από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τα κριτήρια επιλογής του θέματος. Η παρουσίαση της βίας αποτελεί το "κεφάλαιό' της εγκληματικότητας γιατί μεταξύ άλλων ανταποκρίνεται και στους κανόνες προσωποποίησης και εικονοποίησης.
Τεύχος : 20 έτος : 1990
Συγγραφείς: Γαλάνης Γιώργος
Με το σύντομο αυτό άρθρο γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης και ερμηνείας διαφόρων βασικών παραμέτρων που σχετίζονται άμεσα με την εγκληματικότητα αυτής της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της νέας διεθνούς επιστημονικής έρευνας, καθώς επίσης και τα ελληνικά στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με το θέμα.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved