Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Mishra Ramesh
Τεύχος : 12 έτος : 1988
Συγγραφείς: Mishra Ramesh
Εισαγωγή: Πρός το τέλος της δεκαετίας του ’80 οι νεοσυντηρητικές ιδέες εξακολουθούν να εμφανίζονται σε μεγάλη κλίμακα στο χώρο της Κοινωνικής Πρόνοιας στη Δύση. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στη Μ.Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις δύο μεγαλύτερες αγγλόφωνες χώρες, που αποτελούν και τη βάση για τις συζητήσεις και τα συμπεράσματα αυτού του κειμένου. Νεοσυντηρητισμός, στην Κοινωνική Πρόνοια, δεν είναι απλά μια υπόθεση μειώσεων των κοινωνικών δαπανών και γενικά συγκράτησης των δημόσιων εξόδων. ’Αλλο θέμα είναι οι κυβερνήσεις να αναγκάζονται να κάνουν οικονομίες στις κοινωνικές και άλλες κρατικές δαπάνες γιατί η οικονομική ανάπτυξη σταματάει και υπάρχουν ελλείματα και είναι εντελώς άλλο θέμα όταν οι οικονομικές μειώσεις και άλλες δυσκολίες γίνονται αιτία να προσβάλλεται το κράτος πρόνοιας στις αρχές και τις πρακτικές του στα μεταπολεμικά χρόνια. Και εδώ είναι το σημείο που επεμβαίνει ο Νεοσυντηρητισμός.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved