Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης
Τεύχος : 12 έτος : 1988
Θα μιλήσω για το τρίπτυχο Ψυχική Υγεία - Πρόνοια - Έρευνα και για την έλλειψη στελεχών σ' αυτούς τους τομείς. Επίκαιρο πρόβλημα σε συνάρτηση με την ανώτατη εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών. Πρώτα θα ήθελα ν’ αναφερθώ και εγώ στη σχέση των μελών της θεραπευτικής ομάδας. Πιστεύω, όπως είπε και ο κ. Μόνος, ότι μεταξύ μας πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία σε βάση ισοτιμίας. Η ομάδα θα πρέπει να έχει σαν κριτήριο για την ιεράρχησή της τη γνώση. Η ύπαρξη ενός Ψυχιάτρου ή ενός Ψυχολόγου στην ομάδα δεν σημαίνει και την καθοδήγησή της απ’ αυτούς. Την καθοδήγηση (leadership) πρέπει να την έχει εκείνος που γνωρίζει τα περισσότερα. Αυτή η σχέση βέβαια δεν πραγματοποιείται πάντα. Πολλά χωρίζουν συχνά Ψυχιάτρους και Κοινωνικούς Λειτουργούς. Η συμμετοχή των γιατρών σ’ αυτή την αίθουσα το επιβεβαιώνει. Αν εξαιρέσουμε εμάς, που είμαστε στο τραπέζι, που θα είμασταν παρόντες ακόμη και αν δεν ήμασταν ομιλητές, δεν υπάρχει κανένας άλλος γιατρός στην αίθουσα εκτός από την κυρία Ρίτσα Παπαθεοφίλου. Είναι εύγλωτη η απουσία μας. Θα αναφερθώ πρώτα στο κομμάτι Υγεία και Πρόνοια σε συνάρτηση με την εκπαίδευση.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved