Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σούλης Σωτήρης
Τεύχος : 63 έτος : 2001
Περίληψη Κατά τη δεκαετία του ‘90, η πολιτική της αποκατάστασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) εκφράζεται με την ανάπτυξη νέων μορφών ένταξης ή επανένταξης τους στην κοινότητα, στην εργασία, στην οικογένεια. Οι νέες αυτές μορφές αναπτύσσονται ως νέες δομές ενός σύγχρονου συστήματος κοινωνικής προστασίας και αφορούν κυρίως τις μορφές της Κοινωνικής Εταιρείας, της Υποστηριζόμενης Εργασίας και της Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Η Κοινωνική Εταιρεία εκφράζει μια νέου τύπου κοινωνική επιχείρηση, η οποία λειτουργεί ως μια κερδοσκοπική / μη κερδοσκοπική εταιρεία στην ελεύθερη αγορά με την πλειονότητα των εργαζόμενων σε αυτήν να αποτελείται από ΑμΕΑ. Η Υποστηριζόμενη Εργασία βασίζεται στην αρχή ότι η εργασία ενός ΑμΕΑ στην ελεύθερη αγορά είναι δυνατή με την εξατομικευμένη υποστήριξη και κατάρτισή του σε πραγματικές συνθήκες εργασίας μιας επιχείρησης του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα μιας χώρας. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εκφράζει τη νέου τύπου μορφή διαβίωσης (ημιανεξάρτητης ή ανεξάρτητης) ενός ΑμΕΑ σε φυσιολογικές συνθήκες ζωής, σε κατοικίες μέσα στην κοινότητα, εντός της οποίας διάγουν μια συνηθισμένη κοινωνική ζωή. Η μορφή αυτή επιδιώκει την ικανοποίηση των εξατομικευμένων ψυχοκοινωνικών αναγκών του ΑμΕΑ, στηριζόμενη σε ένα ατομοκεντρικό σχεδιασμό.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved