Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κατσίκη Γιώτα
Τεύχος : 63 έτος : 2001
Συγγραφείς: Κατσίκη Γιώτα
Περίληψη Στόχος του άρθρου είναι να περιγράψει το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητούνται θέματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού. Οι διαπιστώσεις που θα αναφερθούν προέρχονται από τον χώρο της ιατρικής ανθρωπολογίας ή της ανθρωπολογίας της υγείας όπως άλλοι προτιμούν να ονομάζουν τον κλάδο εκείνο της ανθρωπολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι κοινωνίες διαπραγματεύονται τα θέματα της υγείας και της ασθένειας. Προέρχονται επίσης από την κλινική δουλειά με γυναίκες με καρκίνο μαστού στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Mαστού όπου εργαζόμουν. Η εξέταση του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου μπορεί να συμβάλει σε μια διεπιστημονική θεώρηση και να δώσει χρήσιμες πληροφορίες τόσο για το σχεδιασμό προγραμμάτων έγκαιρης διάγνωσης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης όσο και για την ανίχνευση της στάσης όλων μας ως υγιών, εν δυνάμει ασθενών, ασθενών και ως ειδικών  
Τεύχος : 91 έτος : 2008
Συγγραφείς: Κατσίκη Γιώτα
Το άρθρο παρουσιάζει έρευνα καταγραφής των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης για την Τρίτη Ηλικία στην Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης υπηρεσιών ανοιχτής περίθαλψης για τους ηλικιωμένους. Διαπιστώνεται ποικιλία σχετικά με τους φορείς υλοποίησης, το περιεχόμενο, τη δημοσιότητα και το συντονισμό των προγραμμάτων και προτείνεται η ανάπτυξη συστήματος καταγραφής και διάχυσης, καθώς και η σύνδεση των προγραμμάτων, εν μέρει, με τη δια βίου μάθηση.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved