Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Τερζόπουλος Κωνσταντίνος
Τεύχος : 66 έτος : 2002
Εισαγωγή Η βιβλιογραφία και έρευνα για την αναδοχή στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Εκτός από βιβλιογραφικές και εμπειρικές έρευνες σπουδαστών των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ, δεν υπάρχουν εκτεταμένες ερευνητικές προσπάθειες για την αναδοχή από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Συνεπώς, η βιβλιογραφία και η έρευνα για την αναδοχή στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με σχετικές προσπάθειες άλλων χωρών... Συγκριτική μελέτη βιβλιογραφίας για την αναδοχή σε διεθνές επίπεδο Η μελέτη βιβλιογραφικού και ερευνητικού υλικού για την αναδοχή υποδεικνύει ιστορικά και πολιτισμικά επηρεασμένες κοινωνικές δομές και στάσεις (social constructions and attitudes) για τα ανάδοχα παιδιά. Σχεδόν όλο το υλικό που έχει εξεταστεί μεταφέρει στον αναγνώστη κοινωνικές αντιλήψεις, αξίες, κανόνες της εκάστοτε χώρας και κοινότητας. Για το λόγο αυτό η κοινωνική θέση (social status) του ανάδοχου παιδιού επηρεάζει τον τρόπο διεξαγωγής σχετικών ερευνών. Η πλειονότητα των ερευνών διερευνούν την αναδοχή, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν στις μεθόδους τους τα ανάδοχα παιδιά ως φορείς παροχής δεδομένων (data). Αντί αυτών, κοινωνικοί λειτουργοί, ανάδοχοι και βιολογικοί γονείς αξιοποιούνται ως το πιο βασικό target group. Έτσι, οι άμεσοι καταναλωτές των υπηρεσιών αναδοχής, τα παιδιά, αποκλείονται ολότελα ή μερικώς. Μερικώς, γιατί η άμεση συνεργασία με παιδιά έχει συμπεριληφθεί ως ένα μικρό ποιοτικό (qualitative) τμήμα εκτεταμένων ποσοτικών (quantitative) ερευνών  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved