Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Λύκου Αικατερίνη
Τεύχος : 130 έτος : 2018
Συγγραφείς: Λύκου Αικατερίνη
Η Κοινωνική Εργασία με ηλικιωμένους στο Νοσοκομείο αποκαλύπτει ένα φάσμα συσσωρευμένων προβλημάτων, μακροχρόνιων πολλές φορές αλλά και πρόσφατων, που μπορούν να θεωρηθούν δείκτες οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών μεταβολών από τους οποίους διαφαίνεται η ετοιμότητα του συστήματος να αντιδράσει θετικά, αρνητικά ή με απάθεια σε αιφνίδιες εξωτερικές επιδράσεις που προορίζονται να τροποποιήσουν το ρυθμό και τη συνοχή του. Η λειτουργία κοινωνικών θεσμών καθιστά το σύστημα ευέλικτο και ανθεκτικό. Η έλλειψή τους προκαλεί ρήγματα και δημιουργεί χάος.  
Τεύχος : 11 έτος : 1988
Συγγραφείς: Λύκου Αικατερίνη
Η Κοινωνική Πολιτική καθορίζεται από τα μέτρα που θεσπίζει η Κεντρική Διοίκηση και η τοπική Αυτοδιοίκηση για να εξασφαλίσει ένα όριο (standard) διαβίωσης στους πολίτες και να μειώσει προοδευτικά τις ανισότητες στις συνθήκες ζωής που δε συνδέονται μόνο με τις κοινωνικές τάξεις ή ομάδες αλλά έχουν μεγαλύτερη σχέση με διάφορες περιόδους και εναλλασσόμενες καταστάσεις (κοινωνιοπολιτικές). Η Κοινωνική πολιτική με το σκεπτικό αυτό δεν απευθύνεται στις λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες αλλά στην Κοινότητα σαν σύνολο. Στην Ιστορία της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα Συνδικάτα, κοινωνικές οργανώσεις, κινήματα, επισπεύδοντας την ανάπτυξη της κοιν. πρόνοιας και πιέζοντας την εξουσία, να μορφοποιήσει την πολιτική της με βάση τις ανάγκες των διάφορων ομάδων της κοινότητας. Πρόσφατα δημιουργήθηκαν οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες και άλλες ομάδες μειονοτήτων. Οι βάσεις της κοινωνικής πολιτικής που ασκείται σήμερα είναι: — Εθνική Κοινωνική ασφάλιση — Πρόνοια η Πολιτική στην Οικογένεια — Κοινωνικές Υπηρεσίες — Υγειονομική φροντίδα και Ιατρικές Υπηρεσίες
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved