Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Συνάθη Γεωργία
Τεύχος : 105 έτος : 2012
Συγγραφείς: Συνάθη Γεωργία
Περίληψη Το άρθρο αυτό επιχειρεί μία σύντομη Βιβλιογραφική ανασκόπηση της αναδοχής ανηλίκου και παρουσιάζει την προσπάθεια του Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας «ΜΕΛΙΣΣΑ» να υλοποιήσει πρόγραμμα αναδοχής φιλοξενίας με επιστημονική και συστηματική παρακολούθηση. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί αφενός στον περιορισμό των επιπτώσεων του ιδρυματισμού και αφετέρου στην απόκτηση της εμπειρίας της οικογενειακής ζωής για κάθε παιδί που φροντίζει το Ίδρυμα «ΜΕΛΙΣΣΑ».
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved