Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Carucichael Kay
Τεύχος : 4 έτος : 1986
Συγγραφείς: Carucichael Kay
Μέσα στο κοινωνικολειτουργικό επάγγελμα, είμαστε παγιδευμένοι από τη μία και αντιδρούμε από την άλλη σε ένα πλέγμα σχέσεων και κοινωνικών δομών. Η επαγγελματική μας εκπαίδευση τονίζει την σημασία του να προσφέρουμε σεβασμό, αυτοδιάθεση και αυτονομία στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε. Συχνά έχουμε αισθανθεί την ευθύνη να εισάγουμε τις αξίες αυτές σ’ άλλες επαγγελματικές ομάδες για τις οποίες έχουμε την εντύπωση ότι χειρίζονται τους πελάτες μας με απολυταρχικό ή αποθαρρυντικό τρόπο. Ακόμα πολλοί από μας δουλεύουν σε ένα πιο ευρύ πολιτισμικό πλαίσιο όπου οι αξίες που εμείς εκφράζουμε σαν απαραίτητη προϋπόθεση στην επαγγελματική μας προσέγγιση, θεωρούνται σαν ακατάλληλες ή άσχετες, αξίες για τις οποίες εμείς πιστεύουμε ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στην επιτυχή έκβαση της δουλειάς μας με τους πελάτες. Μερικές φορές μάλιστα θεωρούνται οι αξίες αυτές επικίνδυνες όταν είναι μια πρόκληση στις παραδοσιακές, απολυταρχικές αξίες του ρατσισμού, της κατωτερότητας της γυναίκας προς τον άντρα, της εξουσίας ή της κοινωνικής τάξης.  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved