Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Τριανταφυλλίδου Τζένη
Τεύχος : 4 έτος : 1986
Η κακοποίηση της γυναίκας από τον άντρα είναι πολύ παλιό φαινόμενο. Τελευταία γίνεται κουβέντα γι' αυτό γιατί παύει πια να θεωρείται αυτονόητη ή αποδεκτή κατάσταση, καθώς υπάρχει αμφισβήτηση της πατριαρχικής δομής της κοινωνίας, κύρια από το γυναικείο κίνημα και τάση προς εκδημοκρατισμό των ανθρώπινων σχέσεων γενικότερα. Πριν από τη δεκαετία του ’70, που ξεκίνησε το κίνημα των καταφυγίων για κακοποιημένες γυναίκες στην Αγγλία, η βία στην οικογένεια ήταν θέμα ταμπού που καλύπτετο με σιωπή. Φαινόταν παράδοξο η μικρή αυτή ομάδα, όπου ο καθένας αναζητά προστασία, αγάπη, τρυφερότητα, να αποδεικνύεται η πιο βίαιη κοινωνική ομάδα που τα μέλη της κινδυνεύουν το ένα από το άλλο. Η γενικότερη αμφισβήτηση των θεσμών από τα κινήματα της δεκαετίας του ’60, νεο- λαιϊστικό. γυναικείο κ.ά. επέτρεπε να σπάσει η σιωπή. Το 1971, έγινε το πρώτο καταφύγιο για κακοποιημένες γυναίκες στην περιοχή Chiswick του Λονδίνου. Αμέσως εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από γυναίκες σε όλη την Αγγλία αποκαλύπτοντας την έκταση του προβλήματος στη χώρα (Pijjey 1974). Γύρω στο 1975 άρχισαν να εμφανίζονται καταφύγια σε διάφορες πόλεις της Αμερικής.  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved