Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ζαϊμάκης Γιάννης
Τεύχος : 53 έτος : 1999
Συγγραφείς: Ζαϊμάκης Γιάννης
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται όψεις του τρέχοντος προβληματισμού για το γνωσιοθεωρητικό και μεθοδολογικό προσανατολισμό της κοινωνικής εργασίας μέσα από τη διαμάχη μοντέρνου - μεταμοντέρνου, η οποία εγκολπώθηκε στις συζητήσεις και τις θεματικές της κοινωνικής εργασίας στις τελευταίες δεκαετίες. Στο κείμενο εξετάζεται μέσα από ένα ιστορικοερμηνευτικό πρίσμα η ανέλιξη της κοινωνικής εργασίας κάτω από τις επιδράσεις της νεωτερικής σκέψης σε συνδυασμό με την εξάπλωση του λόγου των ανθρωπιστικών επιστημών και μιας νέας “βιο-πολιτικής" που φιλοδοξούσε να ρυθμίσει ζητήματα των πληθυσμών
Τεύχος : 80 έτος : 2005
Συγγραφείς: Ζαϊμάκης Γιάννης
Ο αθλητισμός αποτελεί ένα βασικό θεσμό του ελεύθερου χρόνου και αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνιών. Η ραγδαία εξάπλωση και η εμπορευματοποίηση των σπορ στη μεταπολεμική περίοδο συνδέθηκε με την ανάδυση του φαινόμενου της βίας στους αθλητικούς χώρους, σε ορισμένα δημοφιλή αθλήματα, όπως είναι το ποδόσφαιρο και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και των κοινωνικών επιστημόνων που ασχολούνται με το πεδίο του αθλητισμού. Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται μια κοινωνιολογική προσέγγιση του φαινόμενου που προσπαθεί να το συνδέσει τόσο με ευρύτερες κοινωνικές δομές και αλλαγές όσο και με πολιτισμικές διαστάσεις που αφορούν τις σύγχρονες μορφές ανάπτυξης του ποδοσφαίρου και τη συγκρότηση ιδιαίτερων πολιτισμικών προτύπων (patterns) και μηχανισμών κοινωνικής αλληλόδρασης στις κοινότητες των φανατικών οπαδών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved