Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Επρέμ Χριστίνα
Τεύχος : 55 έτος : 1999
Συγγραφείς: Επρέμ Χριστίνα
Το άρθρο αυτό αποτελεί αξιολόγηση του ομαδικού θεραπευτικού προγράμματος «Κοινωνική Λέσχη», που εφαρμόζεται στο ΚΚΨΥΠ από το 1990 μέχρι σήμερα. Θεωρούμε πολύ σημαντική τη δραστηριότητα αυτή γιατί δίνει τη δυνατότητα: α) στους μεν συμμετέχοντες ασθενείς να αξιοποιήσουν την ομαδική θεραπευτική διαδικασία με σκοπό την κοινωνικοποίησή τους, 6) στους δε επαγγελματίες θεραπευτές (κυρίως στους Κοινωνικούς Λειτουργούς) να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που διαθέτουν, ώστε να αναγνωρισθεί και να καθιερωθεί ο ρόλος τους, ως κύριων θεραπευτών ομάδας στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved