Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Παπαδάκη Βάσω
Τεύχος : 55 έτος : 1999
Συγγραφείς: Παπαδάκη Βάσω
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα ερευνών στις Η.Π.Α. και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τους φοιτητές των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας στην επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες έχουν εστιάσει στο θέμα των προσωπικών αξιών, στην ύπαρξη τραυματικών εμπειριών στην οικογένεια προέλευσης των κοινωνικών λειτουργών ή σε δημογραφικούς παράγοντες. Δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση του ρόλου των δομικών παραγόντων στην επιλογή του επαγγέλματος. Οι λόγοι που οδηγούν τους φοιτητές στην Κοινωνική Εργασία είναι αποφασιστικής σημασίας, τόσο για την εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όσο και για την μελλοντική εξέλιξη του επαγγέλματος.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved