Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Τσάγκαρη Μαρία
Τεύχος : 55 έτος : 1999
Συγγραφείς: Τσάγκαρη Μαρία
Το άρθρο αυτό αποτελεί μια σύντομη ανασκόπηση επιλεγμένων στοιχείων που αφορούν στην εξελικτική πορεία της θεώρησης για την παιδική ηλικία και στις διαδικασίες για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στο Ευρωπαϊκό κοινωνικό, πολιτικό και νομοθετικό γίγνεσθαι. Επισημαίνεται ότι από κοινωνιολογικής άποψης ο όρος «παιδί» αναφέρεται στον κοινωνικό ρόλο ατόμων ηλικίας 0-18 ετών, ενώ ο όρος «παιδική ηλικία» σε μια κοινωνική ομάδα ξεχωριστή από αυτή των ενηλίκων
Τεύχος : 69 έτος : 2003
Συγγραφείς: Τσάγκαρη Μαρία
Bullying: Ορισμός και επισημάνσεις για το φαινόμενο Ο όρος «Bullying» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη χρήση 6ίας και επιθετικότητας από συνομήλικο άτομο θύτη, με πρόθεση να πληγωθεί το παιδί θύμα ψυχοσωματικά. Ως αποτέλεσμα, προκαλείται πόνος και συναισθηματική συντριβή στο παιδί θύμα, το οποίο δεν προκάλεσε αλλά ούτε και ευθύνεται για την κακοποιητική πράξη. Το bullying, συνήθως, αποτελεί τη διαδικασία μίας «εκστρατείας» ενάντια στο παιδί θύμα, ωστόσο, μπορεί να εμφανισθεί και ως μεμονωμένο γεγονός/περιστατικό. Το bullying εκθέτει το παιδί θύμα σε επανειλημμένες και χρόνια αρνητικές πράξεις από ένα ή περισσότερους ομήλικους θύτες.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved