Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Deitch David
Τεύχος : 57 έτος : 2000
Συγγραφείς: Deitch David
Σκοπός του σχολιασμού μου είναι να καταθέσω το προβληματισμό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ένας οργανισμός για τη συνεχή βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Πώς καθορίζεται τι είναι αυτό που πρέπει να βελτιωθεί; Και αφού καθοριστεί πως τελικά πραγματοποιείται η βελτίωση; Ποια είναι τα κριτήρια και ποια η μέθοδος με την οποία μπορεί να γίνει η αξιολόγηση σε έναν οργανισμό με τη συμμετοχή της ομάδας ομότιμων και των ίδιων των ανθρώπων στους οποίους προσφέρονται οι υπηρεσίες. Στο κείμενο που ακολουθεί θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη αυτού του συστήματος στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.).
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved