Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Αγραφιώτης Δημοσθένης
Τεύχος : 57 έτος : 2000
Τα τελευταία χρόνια τόσο η επιστημονική σκηνή όσο και η επικοινωνιακή σκηνή κατακλύζεται από νέες λέξεις, νέους όρους και νέου τύπου εκφράσεις ή διατυπώσεις ή ισχυρισμούς. Όπως ‘WWW (World Wide Web - Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών), ‘Browser’ (διαφυλιστής), ‘Internet’ (διαδίκτυο) , ‘παγκοσμιοποίηση’ (Globalization), ‘αξιολόγηση’, ‘αποτίμηση’, ‘προβλεπτική διερεύνηση’, καθώς και εκφράσεις, ‘χωρίς αποτίμηση δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση νέων μεγάλων έργων και προγραμμάτων’, ‘οι μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον των μεγάλων έργων αποτελούν προϋπόθεση για την έγκριση Γης χρηματοδότησης τους’. Παράλληλα εκφράζονται ανησυχίες ή θετικές προσδοκίες για την εισαγωγή αυτών των πρακτικών στις οποίες αναφέρονται οι νέοι σχετικά όροι. Είναι γνωστό ότι ορισμένα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αντέδρασαν για μια ‘αξιολόγηση’ τους, άλλα δέχτηκαν την ‘αποτίμηση ’ τους. Αν περιοριστούμε στις λέξεις ‘αξιολόγηση’, ‘αποτίμηση’ τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι νέοι όροι- όλες αυτές οι νέες έννοιες; Πόση εμπιστοσύνη μπορεί να δοθεί στις αντίστοιχες πρακτικές; Πόσο καλά είναι θεμελιωμένες από επιστημονική άποψη; Ποιος είναι ο βαθμός της επιστημονικής τους εμβέλειας; Τέλος πόσο στερεά έχουν οριοθετηθεί οι πρακτικές αυτές στη χώρα μας; Τι είναι δυνατόν να προσδοκάται από την εφαρμογή αυτών των πρακτικών στο χώρο της θεραπείας ή της απεξάρτησης ή των θεραπευτικών κοινοτήτων;
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved