Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : McLellan Thomas
Τεύχος : 57 έτος : 2000
Συγγραφείς: McLellan Thomas
Το θέμα για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω αφορά ένα ερώτημα που τίθεται από πολλούς στις Η.Π.Α: είναι αποτελεσματική η θεραπεία της τοξικοεξάρτησης; Θα μπορούσα να πω ότι το ερώτημα είναι διατυπωμένο λάθος. Το πραγματικό ερώτημα είναι: είναι αποτελεσματική η θεραπεία σχετικά με τι; Τι θα έπρεπε να κάνει η θεραπεία της τοξικοεξάρτησης; Εάν πρόκειται να αξιολογήσουμε τη θεραπεία της τοξικοεξάρτησης, υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν απαντήσεις σ’ αυτό το ερώτημα. Δεν υπάρχει μονάχα μία απάντηση και μονάχα ένα κοινό. Θα εξετάσουμε τουλάχιστον τρία είδη συγκρίσεων: το πρώτο είναι τι περιμένει η κοινωνία από τη θεραπεία της τοξικοεξάρτη- σης, και μετά έχοντας τις προσδοκίες της κοινωνίας για βάση μας θα εξετάσουμε διάφορες συγκριτικές μελέτες, τέλος θα εξετάσουμε ένα άλλο πολυσυζητημένο θέμα: γιατί δεν είναι και η τοξικοε- ξάρτηση σαν τις άλλες τις πραγματικά ιατρικές διαταραχές;
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved