Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Αντωνάτου Άννα Μαρία
Τεύχος : 113 έτος : 2014
Περίληψη Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό την ανάδειξη των προκλήσεων και διλημμάτων που αντιμετωπίζει ο κοινωνικός λειτουργός δουλεύοντας με παιδική κακοποίηση και παραμέληση - μια πτυχή της εργασίας του που έχει λάβει λίγη αναφορά ιδιαίτερα στην ελληνική βιβλιογραφία.Η παρούσα ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με ημι-δομημένες συνεντεύξεις με πέντε κοινωνικούς λειτουργούς που... Λέξεις-Κλειδιά: Δεοντολογικά διλήμματα - παιδική κακοποίηση - παιδική προστασία - κοινωνικός λειτουργός - στρατηγικές επίλυσης/αντιμετώπισης
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved