Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Θεοδώρου Βασίλειος
Τεύχος : 69 έτος : 2003
H παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να φωτίσει πλευρές του στρες, επικεντρώνοντας στο επάγγελμα του αστυνομικού, ένα από τα πλέον στρεσογόνα. Μέσα από την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και τις εμπειρίες του συγγραφέα από τη συνεργασία του με την ΕΛ.ΑΣ. θα παρουσιασθούν οι στρεσογόνοι παράγοντες που επιδρούν στον Έλληνα αστυνομικό, οι επιπτώσεις τους και θα διατυπωθούν προτάσεις για τον έλεγχο και τη μείωση του στρες.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved