Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μαραγκοπούλου Μαρία
Τεύχος : 71 έτος : 2003
Το περιεχόμενο μιας εργασίας που αναφέρεται στην προετοιμασία των νέων για συντροφική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή πρέπει να είναι αναπόφευκτα ευρύ, γιατί στην ουσία είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τομέα της πρόληψης σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας. Η πολυπλοκότητα των δυναμικών σχέσεων ανάμεσα στους συντρόφους ήταν το έναυσμα για την εκπόνηση αυτής της έρευνας. Στο άρθρο αυτό θα περιοριστώ να αναπτύξω ορισμένα από τα σημεία τα οποία φαίνεται να είναι σημαντικά και τα οποία πιστεύω να χρησιμεύσουν ως αφορμή για περαιτέρω σκέψη και προβληματισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναλογία των πραγματικά ευτυχισμένων ερωτικών  συντροφικών σχέσεων είναι εξαιρετικά μικρή επί του συνόλου.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved