Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κοκαλιάρη Eυφροσύνη
Τεύχος : 72 έτος : 2003
Το θέμα των αυτοτραυματισμών έχει συζητηθεί έντονα σε σχέση με τις ψυχιατρικές παθήσεις. Η συγγραφέας πιστεύει ότι στη σημερινή εποχή, σε ανεπτυγμένους δυτικοευρωπαϊκούς πολιτισμούς, το φαινόμενο απέδρασε από ψυχιατρικά ιδρύματα και εξαπλώνεται ταχύτατα σε μη κλινικούς πληθυσμούς όπως εφήβους και φοιτητές. Το φαινόμενο μοιάζει να είναι το επόμενο στάδιο στην αλυσίδα διαταραχών μετά τις διαταραχές πρόσληψης της τροφής. Τελευταίες έρευνες αποδεικνύουν ότι μεγάλα ποσοστά μαθητών και φοιτητών, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτοτραυματίζονται με σκοπό τον κατευνασμό ψυχολογικής έντασης και την επαναφορά σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση. Η συγγραφέας ορίζει ως αυτοτραυματισμούς: την έμμεση, συνειδητή πράξη καταστροφής ή μεταποίησης του δέρματος χωρίς αυτοκτονικό ιδεασμό και διαταραχές άξονα Ι του DSMΙν. Η συγγραφέας ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή στο θέμα των αυτοτραυματισμών. Κατόπιν αναφέρεται στον ορισμό των αυτοτραυματισμών και τους διαφοροποιεί από τις απόπειρες αυτοκτονίας. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά των αυτοτραυματισμών σε εφήβους και νέους και τέλος υποστηρίζει ότι το φαινόμενο των αυτοτραυματισμών πρέπει να εισαχθεί στο επόμενο ψυχιατρικό εγχειρίδιο DSM ως ξέχωρη και αυτόνομη διαταραχή.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved