Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σούμπαση Νατάσα
Τεύχος : 75 έτος : 2004
Συγγραφείς: Σούμπαση Νατάσα
Θέμα του ακόλουθου άρθρου είναι η σχέση της κοινωνικής εργασίας με την ανεκτικότητα ως έννοια που διαπνέει τη θεωρία, τις αξίες, τις αρχές και την άσκηση κοινωνικής εργασίας, κυρίως μέσα στο σύγχρονο διεθνές πλαίσιο. Εξετάζεται η εγγενής σχέση της κοινωνικής εργασίας με την ανεκτικότητα, μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση των δύο εννοιών, με στόχο τη διεύρυνση του θεωρητικού πλαισίου της κοινωνικής εργασίας και του ρόλου των κοινωνικών λειτουργών. H διερεύνηση του θέματος ξεκινά από τη διαπίστωση των αλλαγών που έχουν επέλθει σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν επηρεάσει την κοινωνική κατάσταση και επομένως και την κοινωνική εργασία. Επιχειρείται η επεξεργασία της έννοιας της ανεκτικότητας μέσα στα όρια που αφορούν στην κοινωνική εργασία, καθώς και η κριτική ανασκόπηση της εξέλιξης της κοινωνικής εργασίας και της ανάπτυξης σύγχρονων μοντέλων κοινωνικής εργασίας, όπως η κοινωνική και κοινοτική ανάπτυξη και η Διεθνής Κοινωνική Εργασία που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, έτσι όπως διαμορφώθηκε μέσω της παγκοσμιοποίησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντοπίζονται τα σημεία που συναντώνται η κοινωνική εργασία και η ανεκτικότητα, με στόχο τον εμπλουτισμό της πρώτης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να αναπτύξει το ρόλο της
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved