Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ταφιάδης Διονύσης
Τεύχος : 75 έτος : 2004
Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των στρατηγικών διαχείρισης που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί ώστε να ανταποκριθούν στις δυσκολίες του επαγγέλματος τους και του στρες το οποίο προκαλείται στο χώρο εργασίας τους. Έλαβαν μέρος 132 άτομα, ηλικίας 24-58 ετών, από την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα από 7 πόλεις: Αθήνα, Αμαλιάδα, Καλαμάτα, Λεχαινά, Πάτρα, Πύργο και Φιλιατρά. H επιλογή του δείγματος έγινε ανεξάρτητα από καταγωγή, οικογενειακή και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και η συλλογή του πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου με την κλίμακα της Τουλούζης για τη διαχείριση, που δημιούργησαν το 1993 ο καθηγητής Tap και οι συνεργάτες του. H επεξεργασία των στοιχείων έδειξε ότι το 59,09% των ανδρών και το 35,45% των γυναικών έχει χαμηλό δείκτη των αρνητικών στρατηγικών, το 40,91% των ανδρών και το 63,64% των γυναικών, μέτριο δείκτη των αρνητικών στρατηγικών και το 0% των ανδρών και το 0,91% των γυναικών υψηλό δείκτη των αρνητικών στρατηγικών. Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προκύπτει πως χρησιμοποιείται μια ποικιλία στρατηγικών διαχείρισης. Ιδιαίτερα θετικό, φαίνεται να είναι ότι, η πλειονότητα των επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών αναπτύσσει θετικές στρατηγικές διαχείρισης αλλά ωστόσο, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και την προϋπηρεσία του κάθε επαγγελματία.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved