Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ζάννης Παναγιώτης
Τεύχος : 75 έτος : 2004
H έννοια του «εθελοντή»» αποτελεί έναν ιδεότυπο με κύρια χαρακτηριστικά του την ανιδιοτέλεια, την κοινωνική προσφορά και την ελευθερία βούλησης. Σε ποιο βαθμό όμως ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα; Σκοπός του άρθρου είναι η κοινωνιολογική ανάλυση του θέματος και η οντολογική προσέγγιση της εθελοντικής εργασίας, ως προαπαιτούμενα για την περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση και τη χάραξη ορθολογικών πολιτικών στο χώρο του εθελοντισμού.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved