Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μπουρλιάσκος Βασίλειος
Τεύχος : 79 έτος : 2005
Με αφορμή την έρευνα για τους «νέους φτωχούς» τα τελευταία χρόνια, αναβίωσε ο επιστημονικός προβληματισμός για τη μελέτη αυτής καθεαυτής της φτώχειας. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το πως προσεγγίσθηκε το πρόβλημα της φτώχειας στο παρελθόν και ποιες λύσεις επιχειρήθηκαν να δοθούν για την εξάλειψή της, καθώς και ποιοι είναι οι σύγχρονοι προβληματισμοί Ακολουθούν οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της φτώχειας και της «νέας φτώχειας» και επιχειρείται να συνδεθεί η φτώχεια με την επαγγελματική κατάρτιση δεδομένου ότι η εξασφάλιση εργασίας μειώνει τον κίνδυνο της αποπτώχευσης. Τέλος, παρουσιάζονται οι εγκληματολογικές θεωρίες και έρευνες που καταδεικνύουν την άμεση σχέση των οικονομικών δυσχερειών με την εγκληματικότητα.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved