Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Claudius Petra
Τεύχος : 86 έτος : 2007
Συγγραφείς: Claudius Petra
Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να προσφέρει μια εικόνα όσον αφορά τη συνεργασία των κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες στην οικογένεια ως ομάδα στόχου σε επίπεδο Δήμου. Το άρθρο βασίζεται σε σύγκριση της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Ερευνήθηκαν αντίστοιχα οι μορφές της συνεργασίας, η επιρροή του κοινωνικο- πολιτικού συστήματος από την άποψη του νομικού πλαίσιου και η επιρροή του κοινωνικο-πολιτιστι- κού πλαίσιου αναφορικά με τις στάσεις «εμπιστοσύνη» και «αλληλεγγύη». Οι δύο μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η αναλυτική μελέτη της βιβλιογραφίας και ένα ποσοτικό εργαλείο έρευνας το οποίο αφορούσε ένα ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο, που στάλθηκε ταχυδρομικά στα στοιχεία του πληθυσμού της έρευνας. Όπως διαφάνηκε, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα, οι μορφές της συνεργασίας των κοινωνικών υπηρεσιών δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τους τυπικούς κανονισμούς που εκπορεύονται από τις αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved