Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κυριακίόης Σταύρος
Τεύχος : 86 έτος : 2007
Το άρθρο συγκρίνει και καταγράφει τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ νεαρών παραβατών που βρίσκονται έγκλειστοι σε αναμορφωτικά δομή για βίαια και μη βίαια παραπτώματα. Τα κύρια σημεία της σύγκρισης είναι η συχνότητα της παραβατικότητας και οι κοινωνικές τους αναπαραστάσεις σε σχέση με τη μελλοντικά τους προβατική συμπεριφορά. Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από τη μεγαλύτερη αναμορφωτικά δομή στη Σκωτία. Βρέθηκε ότι οι μη βίαιοι παραβάτες είχαν υψηλότερη συχνότητα παρελθοντικής προβατικής συμπεριφοράς και περισσότερο ευνοϊκά στάση σε σχέση με τη μελλοντική τους προβατική συμπεριφορά. Αν και δεν βρέθηκε καμιά διαφορά στις προθέσεις των δύο ομάδων να παραβατήσουν στο μέλλον, οι βίαιοι παραβάτες θεωρούσαν ότι ήταν σε θέση να ασκήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στη μελλοντικά τους παραβατική συμπεριφορά. Επισημαίνεται η σημασία των αποτελεσμάτων για την κλινικά τους εφαρμογή στο σχεδίασμά και την εφαρμογή των παρεμβάσεων σε ατομικό επίπεδο για διαφορετικές ομάδες παραβατών στις αναμορφωτικές δομές  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved