Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Βάντσης Δημήτριος
Τεύχος : 86 έτος : 2007
Οι απαιτήσεις και η ιδιομορφία της εργασίας σε μια τηλεφωνική γραμμή άμεσης κοινωνικής Βοήθειας καθιστούν την ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών όχι απλώς προαπαιτούμενο, αλλά κρίσιμο παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι γραμμές αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και δικαιώματα χωρίς την υποχρεωτική φυσική παρουσία σε οργανώσεις ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν και ασφάλεια μέσα από την ανωνυμία. Επιπρόσθετα ο εξυπηρετούμενος δεν αναπτύσσει συναισθήματα ενοχής και ανεπάρκειας όπως συμβαίνει συχνά όταν προσεγγίζει κοινωνικές υπηρεσίες. Η γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στην οργάνωση και το άτομο που επιτυγχάνεται μέσα από την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων γραμμών (Feltham, 2004), η πληθώρα στόχων και καθηκόντων των εργαζομένων σε αυτές (Alzheimer Scotland, 2006• IFOTES, 2006• Μενούτης και συν., 2005• Rethink, 2005• Smalley et al. 2005• Rethink, 2004• Hughes, 2003• Lowe et al., 2000• Ivey and Cluckstern, 1992• Ivey and Cluckstern, 1984• Πελλένη, x.x.), η φύση της εργασίας και το υπόβαθρο των στελεχών ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη για εκπαίδευσή τους τόσο πρίν από την έναρξη της απασχόλησής τους όσο και κατά τη διάρκεια αυτής.  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved