Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Στρατίκη Λαμπρινή
Τεύχος : 88 έτος : 2007
Η παρούσα μελέτη διερευνά τις αναλήψεις και τις εμπειρίες γυναικών που βίωσαν περιστατικά οικογενειακής Βίας, τις επιπτώσεις που είχε αυτή στη ζωή τους, καθώς επίσης και τη σχέση του ζητήματος αυτού με τη μελλοντική κατάχρηση ουσιών. Η μελέτη είναι ποιοτική και επικεντρώνεται στην πραγματικότητα των εμπειριών των γυναικών στη ζωή τους. Ξεκινώντας από το ιστορικό στην παιδική τους ηλικία. Το αφηγηματικό υλικό που συγκεντρώθηκε παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και δείχνει ότι οι γυναίκες αυτές έζησαν σ ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον και βίωσαν σεξουαλική ή /και σωματική κακοποίηση, γεγονός το οποίο τις ακολουθεί συχνά και στη ζωή τους ως ενήλικες. Αρχικά το άρθρο αναφέρεται σε προηγούμενες μελέτες, σχετικές με ζητήματα τα οποία αφορούν στην οικογενειακή βία και την κατάχρηση ουσιών, καθώς και στη μεθοδολογική προσέγγιση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και συζητιούνται τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των γυναικών, οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα. Τέλος, η μελέτη επικεντρώνεται σε προτάσεις για τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved