Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Γιατροί του κόσμου
Τεύχος : 90 έτος : 2008
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι δεν είναι ακόμη επαρκώς γνωστή η κατάσταση των μεταναστών που ζουν στην Ευρώπη χωρίς άδεια παραμονής. Είναι γνωστό όμως ότι η κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση είναι πολύ αβέβαιη3. Αρκετές μαρτυρίες επιβεβαιώνουν επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να επωφεληθούν της αρωγής του συστήματος υγείας. Σε γενικές γραμμές, τα εθνικά προγράμματα περίθαλψης πραγματοποιούν συχνά διακρίσεις στους «προσωρινούς» μετανάστες (οι περισσότεροι μετανάστες ανήκουν κάποια χρονική στιγμή σε αυτήν την κατηγορία), στους αιτούντες πολιτικό άσυλο5 και σ’ εκείνους οι οποίοι, αρχικά ή εν τέλει, δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια παραμονής6. Για τα άτομα αυτά, τα εμπόδια για μια καλή κατάσταση υγείας είναι πολλά και συχνά σημαντικά, κυρίως λόγω των διακρίσεων, της νομικής τους κατάστασης, των γλωσσικών και πολιτιστικών διαφορών, ποικίλων κοινωνικών και οικονομικών διαφορών και σε γενικές γραμμές, λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών διαβίωσής τους7.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved