Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μισουρίδου Ευδοκία
Τεύχος : 92 έτος : 2008
Το πρόβλημα της εξάρτησης αποτελεί μια βαθιά τραυματική εμπειρία για όλα τα μέλη της οικογένειας, η οποία διαρκεί για χρόνια με ανυπολόγιστες συνέπειες. Κατά παράδοξο, όμως, τρόπο, οι πολιτικές, η έρευνα και η θεραπεία στο χώρο των ουσιοεξαρτήσεων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένες στο άτομο, παραγνωρίζοντας συχνά την τραγωδία της οικογένειας αλλά και τις δυνατότητες κινητοποίησης του χρήστη που προσφέρει το αίτημα βοήθειας της οικογένειας στις υπηρεσίες απεξάρτησης. Στόχος αυτής της μελέτης είναι να περιγράφει την επώδυνη εμπειρία της οικογένειας και τη φιλοσοφία της θεραπευτικής παρέμβασης που μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να ξεπεράσουν την άρνηση του αγαπημένου τους προσώπου και να τον κινητοποιήσουν για αλλαγή, να επεξεργαστούν τα αρνητικά συναισθήματά τους και να αλλάξουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους απέναντι στο πρόβλημα, καθώς και να αντιμετωπίσουν προσωπικά τους προβλήματα που προκύπτουν από τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της οργάνωσης της ζωής της οικογένειας γύρω από το πρόβλημα της εξάρτησης.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved