Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Τελώνη Δήμητρα-Δώρα
Τεύχος : 92 έτος : 2008
Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης από τους κοινωνικούς λειτουργούς είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η δεοντολογία της Κοινωνικής Εργασίας να μην αντιμετωπίζεται ως στείρα περιγραφή κανόνων αλλά ως «ζωντανό» εργαλείο της καθημερινής μας πρακτικής στο οποίο ανατρέχουμε συχνά, συζητάμε και κυρίως προβληματιζόμαστε. Η δεοντολογία της Κοινωνικής Εργασίας έχει βαρύνουσα σημασία κυρίως λόγω του ότι οι εξυπηρετούμενοι μας αντιμετωπίζουν πλήθος οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και η Κοινωνική Εργασία βρίσκεται ή θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση του κώδικα δεοντολογίας «Ethics in Social Work, Statement of Principles» «Η Δεοντολογία στην Κοινωνική Εργασία, Διακήρυξη Αρχών» που συντάχθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW) και τη Διεθνή Ένωση Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW). Εμπεριέχει τον πιο σύγχρονο ορισμό της Κοινωνικής Εργασίας και, σε συνδυασμό με τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΚΑΕ και το σχετικό προεδρικό διάταγμα, προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση στους συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς για προβληματισμό και διάλογο για τα δεοντολογικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε κατά την άσκηση της κοινωνικής εργασίας στην ελληνική πραγματικότητα.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved