Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καρπέτης Γιώργος
Τεύχος : 93 έτος : 2009
Συγγραφείς: Καρπέτης Γιώργος
Περίληψη Το Σύστημα «Το Πρόσωπο-στο-Περιβάλλον τον» (Πλεύση) βοηθά τόσο τον επαγγελματία. όσο και τον εκπαιδευόμενο κοινωνικό λειτουργό στην ταξινόμηση και διαγνωστική εκτίμηση των προβλημάτων των ενήλικων εξυπηρετούμενων. Στο Σύστημα, τα προβλήματα ταξινομούνται και κωδικοποιούνται σε τέσσερις παράγοντες (προβλήματα κοινωνικής λειτουργικότητας, προβλήματα στο περιβάλλον, προβλήματα ψυχικής υγείας, προβλήματα σωματικής υγείας), ενώ λαμβάνεται μέριμνα για την καταγραφή "των δυνατοτήτων" των εξυπηρετουμένων. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η δημιουργία του Συστήματος και περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του. Γίνεται λεπτομερής καταγραφή της εφαρμογής του σε ένα περιστατικό της πρακτικής της κοινωνικής εργασίας στον Ελληνικό χώρο, με παράλληλη παράθεση του σκεπτικού του επαγγελματία, αναφορικά με την καταχώρηση του είδους και τύπου των προβλημάτων. Τέλος, αναφέρονται τα σημαντικά πλεονεκτήματα του Συστήματος για το επάγγελμα της κοινωνικής εργασίας και σχολιάζονται οι περιορισμοί, καθώς και οι δυνατότητες του για μελλοντική εξέλιξη.  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved