Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μιχαήλ Μιχάλης
Τεύχος : 94 έτος : 2009
Σκοπός των ψνχοκοινωνικών παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ψυχικά πασχόντων, καθώς αυτή αποτελεί το τελικό κριτήριο επίτευξης του στόχου στον οποίο θα πρέπει να αποσκοπούν οι Κοινοτικά προσανατολισμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Στα πλαίσια έρευνας από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ερευνήθηκαν οι αντιλήψεις για την Ποιότητα Ζωής πρώην ψυχικά πασχόντων (Ν=98) στη φάση επαγγελματικής αναζήτησης μέσω των υπηρεσιών του Οι πρώην νοσηλευόμενοι εκφράζουν στις υποκειμενικές διαστάσεις της συνέντευξης αυξημένη ικανοποίηση σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους Ποιότητας Ζωής. Εξαίρεση αποτελεί η δυσαρέσκεια σε ό,τι αφορά την υγεία, τη λήψη αποφάσεων και το ποσοστό των επαφών τους με τα οικογενειακά και συγγενικά τους άτομα. Οι τομείς στους οποίους οι πρώην νοσηλευόμενοι εκφράζουν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση σχετίζονται με τον τωρινό τόπο διαμονής τους στην Κοινότητα, το αίσθημα ασφάλειας και την ευχαρίστηση που αντλούν από δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους. Επιπλέον, η εργασία παρέχει, τουλάχιστον σε όσους εργάσθηκαν την τελευταία τριετία, αρκετή ικανοποίηση, ενώ αισθητά λιγότερη ικανοποίηση καταγράφεται σε ότι αφορά τις απολαβές τους.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved