Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Παναγιωτάκης Γιώργος
Τεύχος : 95 έτος : 2009
Η πολύχρονη λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) που ξεκίνησε ουσιαστικά με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1995 «Περί συστάσεως των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» με σκοπό πολύπλευρο και καινοτόμο, πρόσφερε ουσιαστικές υπηρεσίες ιατρικές και κοινωνικές στα ηλικιωμένα μέλη τους. Αλλά ο τομέας της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των ηλικιωμένων, αν και προβλέπεται ως παροχή υπηρεσιών, παρέμεινε χωρίς οργάνωση, ελλιπής, αποσπασματικός, σχεδόν ανύπαρκτος, αφού οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο από τα Κ.Α.Π.Η. όσο και από εκπαιδευτικούς φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων δεν εφαρμόσθηκαν ποτέ.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved