Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Νικολάου Ελένη
Τεύχος : 96 έτος : 2009
Συγγραφείς: Νικολάου Ελένη
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσδιορίσει αρχικά εννοιολογικά την έννοια της ντροπαλότατος, η οποία συνιστά ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας και να διερευνήσει τη σχέση της με την κοινωνική φοβία, η οποία συνιστά ψυχική διαταραχή. Η ντροπαλότατα και η κοινωνική φοβία χαρακτηρίζονται από κοινά συμπτώματα αλλά και από σημαντικές διαφορές. Παρουσιάζονται οι αντικρουόμενες προσεγγίσεις του υπο διερεύνηση θέματος που παρατίθενται στη βιβλιογραφία και επιχειρείται η διασαφήνιση της σχέσης τους.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved