Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σουλδάτου Παρασκευή
Τεύχος : 98 έτος : 2010
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το ζήτημα της γονιμότητας και ειδικότερα των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων που προσδιορίζουν τις αποφάσεις των γονέων για απόκτηση παιδιών. Αρχικά προσεγγίζονται οι υπάρχουσες θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις, όπου διαπιστώνεται ότι η ζήτηση’ για παιδιά, δηλαδή η τεκνοποίηση, διαμορφώνεται και επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Συνολικά οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα περιλαμβάνουν αποτελέσματα τιμής (οικονομικού κόστους), εισοδήματος και αλληλεπίδρασης μεταξύ ποσότητας και ποιότητας των παιδιών. Κατά την ανάλυση προσδιορίζονται οι κοινωνικοοικονομικοί παράμετροι που καθορίζουν τη γονιμότητα στα ελληνικά αστικά νοικοκυριά, σύμφωνα με δεδομένα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή έρευνας. Η ανάλυση του ζητήματος ολοκληρώνεται με την εκτίμηση της ζήτησης για παιδιά με τη μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Τα ποιοτικά συμπεράσματα που διατυπώνονται στην παρούσα μελέτη σχετικά με τη συμπεριφορά γονιμότητας των ελληνικών αστικών νοικοκυριών προκύπτουν σύμφωνα με την υπάρχουσα θεωρία και ανάλυση.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved