Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κεραμάρης Γιάννης
Τεύχος : 6 έτος : 1987
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια σειρά μέθοδοι για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας έχουν επεξεργαστεί και εξακολουθούν να επεξεργάζονται. Η σωστή επιλογή και ο σωστός συνδυασμός των μεθόδων αυτών μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα της διδασκαλίας. Στη σύγχρονη εποχή, εποχή της επιστημονικής επανάστασης, αυξάνονται σημαντικά οι απαιτήσεις για την μόρφωση του ανθρώπου. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας έχει σημασία όχι μόνο για τους μαθητές και τους δασκάλους, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Η διδακτική σαν κλάδος της παιδαγωγικής εξετάζει το πολυσύνθετο προτσές της διδασκαλίας και επεξεργάζεται τις μεθόδους της. Η παιδαγωγική ψυχολογία συνεργάζεται στον τομέα αυτόν προσφέροντας τις αναγκαίες μεθόδους και γνώσεις.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved