Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σπινέλλη Καλλιόπη
Τεύχος : 7 έτος : 1987
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ο όρος πρόληψη των εγκλημάτων είναι ένας περιεκτικός όρος. Σ’ αυτόν περικλείεται ένα ευρύτατο φάσμα παρεμβατικών, αμυντικών και τιμωρητικών μηχανισμών που αποβλέπουν στην αποτροπή από το έγκλημα και γενικά στον περιορισμό της εγκληματικότητας. Οι σύγχρονοι εγκληματολόγοι συνδέουν συχνά την πρόληψη των εγκλημάτων με τον κοινωνικό έλεγχο. Το δίκαιο και το ποινικό δίκαιο ειδικότερα, η ηθική, η θρησκεία, η εκπαίδευση, και η αγωγή αποτελούν διάφορους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου. Το σύστημα της δικαιοσύνης (από την αστυνομία ως την εκτέλεση των ποινών) μαζί με την οικονομία, την κοινότητα, το κοινό την εκκλησία, το σχολείο και την οικογένεια συνιστούν τους φορείς του κοινωνικού ελέγχου. Έτσι, είναι δυνατόν να διακριθεί ο κοινωνικός έλεγχος και η πρόληψη συνακόλουθα, σε ποινική ή νομική ή «επίσημη», στο βαθμό που επιδιώκεται με τον κατάλληλο χειρισμό των ποινικών κυρώσεων και του όλου συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης, και σε κοινωνική ή εξωποινική. Σε αυτήν την τελευταία μορφή πρόληψης και κυρίως στην κοινωνικο-ψυχολογική πρόληψη που λαμβάνει την εσωτερίκευση κανόνων, προτύπων συμπεριφοράς, συνηθειών κλπ., και στην περιβαλλοντική πρόληψη αναφέρονται οι σελίδες που ακολουθούν.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved