Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σπανάκη Μαρία
Τεύχος : 8 έτος : 1987
Συγγραφείς: Σπανάκη Μαρία
Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για εμπειρία δουλειάς χωρίς να κινδυνεύει να παρασυρθεί από μια προσωπική και συχνά συναισθηματική θεώρηση. Πολύ περισσότερο όταν ασκεί επαγγέλματα των εφαρμοσμένων Κοινωνικών Επιστημών, όπως είναι η Κοινωνική Εργασία, και έχει μια άποψη για τα κοινωνικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Ωστόσο, μια πρώτη καταγραφή της εμπειρίας, έστω και με τον παραπάνω κίνδυνο, είναι νομίζω απαραίτητη γιατί δίνει την δυνατότητα για ενημέρωση, για συζήτηση, για ανταλλαγή πείρας, έτσι ώστε, συλλογικά να γίνει η επεξεργασία σε ζητήματα που εν τέλει δεν αφορούν μερικούς επαγγελματίες ούτε καν τον κλάδο ολόκληρο μόνο, αλλά θίγουν γενικότερα κοινωνικά ζητήματα στα οποία χρειάζεται πράγματι, κάδε φορά να εμβαθύνουμε και θεωρητικά για την ύπαρξή τους μα και να στοχεύουμε στη λύση τους. Το σημείωμα, βέβαια, αυτό δε φιλοδοξεί να δώσει ολοκληρωμένες απόψεις στα ζητήματα που θα θίξει. Ούτε είναι δυνατόν να θιγούν όλα. Είναι γνωστό, ότι το άρθρο 21 του Ν 1397/83 που αναφέρεται στην Ψυχιατρική περίθαλψη, ορίζει την δημιουργία του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου. Με σκοπό την περίθαλψη ασθενών που δεν αντιμετωπίζονται από άλλες μορφές νοσηλείας και στόχο την θεραπεία σε βραχύ χρονικό διάστημα (όχι πάνω από 6 εβδομάδες). Συγχρόνως δε την προετοιμασία της εξόδου του ασθενούς προς την Κοινότητα. Η στελέχωση του Ψ.Τ. γίνεται από Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές και άλλους επιστήμονες.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved