Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καππαή θεοδώρα
Τεύχος : 99 έτος : 2010
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του προγράμματος Συμβουλευτικής Γονέων αποτέλεσε για την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας αναγκαιότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που κατά καιρούς μας απασχόλησαν. Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε γονείς, εμπλεκόμενους φορείς αλλά και εκπαιδευτικές μονάδες και ενορίες, ανέδειξε το μέγεθος και την έκταση αυτών των προβλημάτων, που αφορούσαν σχολική διαρροή, κυρίως από το Γυμνάσιο και Λύκειο, κακές σχέσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, φυγή εφήβων από το σπίτι και εκδήλωση αποκλίνουσας συμπεριφοράς, εξαρτήσεις στην οικογένεια, κυρίως από αλκοόλ και στους εφήβους εξάρτηση από Η/Υ, δυσκολίες χειρισμού των παιδιών κατά την εφηβική ηλικία αλλά και τη νηπιακή και πρώτη σχολική ηλικία. Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε με βάση δύο άξονες: α) της πρόληψης και β) της αντιμετώπισης των δυσκολιών. Προηγήθηκε τετράμηνη πιλοτική εφαρμογή στον τομέα της πρόληψης, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες διορθώσεις και συμπληρώσεις. Η τελική μορφή που πήρε το πρόγραμμα και η ανταπόκριση από μέρους των γονέων έδωσαν αισιόδοξα μηνύματα για την αίσια και επιτυχή εφαρμογή του. Στο άρθρο που ακολουθεί, γίνεται αναφορά και παρουσίαση του Προγράμματος Συμβουλευτικής Γονέων στο Δήμο Ελευσίνας. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής του μετά από δυο χρόνια λειτουργίας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved